Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου – Ύδρευση – Θέρμανση

Η εταιρία Χατζηβαμβάκης δημιουργήθηκε το 1994 Από το 1986 έως το 1994 απέκτησα τις κατάλληλες γνώσεις σπουδάζοντας και δουλεύοντας σε διάφορες εταιρίες σαν μαθητευόμενος και βοηθός. Από το 1994 μέχρι και σήμερα δραστηριοποιούμε στον χώρο της θέρμανσης, ύδρευσης, φυσικού αερίου και υγραερίου. Με την πάροδο του χρόνου λόγω της τεχνολογίας οι γνώσεις μας εμπλουτίστηκαν στους